Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett Plasmart Kft. működteti. A cég adatai:
Cégnév: PLASMART KFT.
Székhely: 7629 PÉCS, KORMOSKŐ SOR 3.
Adószám: 24715052-2-02
Cégjegyzék szám: 02-09-080359
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Szerződés nyelve: MAGYAR
Elektronikus elérhetőség: info@plasmart.hu, wrapart@wrapart.hu
Telefonos elérhetőség: +30/9696-777

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk: NAIH-72427/2014.

Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e cégüknél Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

Megjegyzések

Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre. Fenntartjuk viszont az árak, színek, anyagok, felszerelések, specifikációk, modellek és a készletre vonatkozó rendelkezésre állási adatok értesítés nélküli változtatásának jogát. A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. A Plasmart Kft kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen, a Plasmart Kft-től független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen oldalakat a Plasmart Kft nem ellenőrzi, ill. nincsen befolyása , felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linnkeket az ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.

Az Oldal használati feltételei

1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Az Oldalon található minden anyag a Plasmart Kft. szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:

(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják;

(b) az Oldalon található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva

 

Az előzőek általános jellegétől függetlenül az Oldal időnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.

Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül a Plasmart Kft azt ajánlja, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést.

2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra

Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek az Oldal kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.

3. Hozzáférés biztosítása

A Plasmart Kft bár igyekszik biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a Plasmart Kft. ellenőrzési körén kívül eső okokból.

4. Látogatói adatok és magatartás

Az Oldal lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) anyagok nem minősülnek bizalmas adatnak, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A Plasmart Kft-t semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A Plasmart Kft és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.

Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:

(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve

(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve

(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve

(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A Plasmart Kft teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

5. Az adatok pontossága

A website-on található információk a Plasmart Kft ügyfeleit szolgálják. A Plasmart Kft minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A gépjárművek méreteinek eltéréséből, valamint az egyes fóliák és beszállítók eltérő áraiból kifolyólag viszont a jelen Oldalon megjelenített termékek ára eltérhet az oldalon feltüntetettektől, ezért ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy a pontos árakkal kapcsolatban minden esetben telephelyünk valamely elérhetőségén érdeklődjenek!

Az Plasmart Kft fenntartja a termékspecifikációk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát és nem vállal felelősséget a honlap tartalmából eredő követeléseket vagy veszteségeket illetően.

Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat „az itt rögzített formájukban” nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a Plasmart Kft. az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának az oldalra.

 

6. Felelősség

A Plasmart Kft. tulajdonosai, alkalmazottai illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeketet, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően.

7. Vonatkozó jog és joghatóság

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.

 

Pécs, 2014-11-28

WrapArt
Wrapart autódekoráció Wrapart autódekoráció Wrapart autódekoráció Wrapart autódekoráció